Dilemma & conflict

Als er sprake is van een concreet dilemma waar je voor staat, kunnen we gericht proberen uit te zoeken hoe het zit. Vaak is er sprake van een gelaagdheid in wat zich als een dilemma voordoet. Dan zit er veel meer aan vast dan het lijkt. Of er is op een ander nivo weerstand dan je in eerste instantie verwoordt, of je komt op andere angsten dan oppervlakkig bezien in eerste instantie aan de orde lijken te zijn. Denk aan dilemma’s als uit elkaar gaan of niet, verhuizing of niet, andere baan of niet, voor je zelf beginnen of niet, euthanasie of niet, abortus of niet, e.d.. Sommige zijn in de tijd urgenter dan anderen, maar bijna altijd raken deze dingen aan de kern van je bestaan: wie wil ik zijn, hoe wil ik naar me zelf kunnen kijken, waar ligt het zwaartepunt van mijn leven. Soms kan het nuttig zijn om éen of meerdere keren in de spiegel te kijken van een gestructureerd gesprek.

Als er sprake is van een concreet conflict  op de terreinen: werk, ouders-kinderen, of  scheiding kan het komen tot daadwerkelijke bemiddeling, als beide partijen dat willen. In dat geval spreken we een vorm van mediaton af.