Voor wie?

Voor sommige mensen betekent het dat ze therapie of begeleiding zoeken via een psycholoog, of maatschappelijk werk. Dat kan heel zinvol zijn, maar er zit vaak een hoop aan vast, en je komt meestal meteen in een hele molen van officiële zorg terecht. Voordeel kan wel zijn dat (een stuk van) je begeleiding en therapie vergoed worden. Andere mensen zoeken een coach, zoals dat tegenwoordig heet, maar dat is meestal nogal duur, behalve als het voor je werk is en je baas het betaalt.

Je zou kunnen zeggen, dat ELPIS begeleiding een laagdrempelige vorm van begeleiding voor iedereen aanbiedt,  tegen een redelijk tarief afhankelijk van je eigen situatie en met een hoge kwaliteit. Er schuilt een stukje idealisme achter ELPIS begeleiding om het zo te doen.  De drijfveer is om mensen behulpzaam te zijn bij het vinden van een weg in het leven of in een specifieke situatie.  De ervaring die is opgedaan in een jarenlange praktijk als geestelijk verzorger en bestuurder bij diverse instellingen wil ik graag via ELPIS begeleiding  ten nutte laten komen van hen die niet zo gauw aan contact met een geestelijk verzorger zouden denken.  Je associëert  ‘geestelijk verzorger’ gauw met een ziekenhuis of de kerk misschien, maar dat is niet nodig.  Natuurlijk kent de kerk haar pastores en predikanten. Maar er werken geestelijk verzorgers in tal van instellingen met uiteenlopende achtergronden. Meer en meer zijn er ook zelfstandig werkende geestelijk begeleiders.  Geen hulpverleners in de engere zin van het woord, maar gesprekspartners in levensvragen.  Professionele gesprekspartners, dat wel. Het professionele zit hem dan in de geconcentreerde aandacht die opgebracht kan worden om vlot vertrouwen tot stand te laten komen waardoor je je makkelijk uitspreekt en gehoord wordt. Het professionele zit hem ook in de bekendheid met de levensbeschouwelijke  en spirituele bronnen waaruit mensen putten om hun leven mee te begrijpen, te plaatsen en vorm te geven.  Het professionele komt uit in opleiding, ervaring en voortdurende bijscholing gedurende de gehele loopbaan.