Gesprek

Adviserend gesprek & luisterend gesprek

Soms kan het al heel erg goed zijn om ergens je verhaal te doen. Ergens waar je je ook welkom weet zonder dat iemand er meteen iets van vindt. Al vertellend, misschien geholpen doordat je door mij wordt uitgenodigd of gestimuleerd, zoek en vind je vaak al verbanden in je eigen leven of je eigen situatie, waardoor je ook al iets proeft van een verder.  Je kunt ook nadrukkelijk vragen om advies.  Dan kijken we ook gericht naar wat jouw waarden zijn in het leven, of wat ze waren of zouden moeten zijn, en naar wat andere mogelijke waarden zijn, om op grond daarvan iets te zeggen over je situatie. Dan nodig ik niet alleen jou uit om je verhaal te vertellen  en help ik je daarbij, maar dan nodig jij mij uit om mijn visie, mening of inschatting van de situatie te geven vanuit de verwachting dat je daar iets aan zou kunnen hebben.

Onderwerpen van gesprek waar je aan kunt denken als je mij uitkiest als gesprekspartner via ELPIS begeleiding zijn onder andere:  omgaan met verlies, je relatie/huwelijk, problemen rond ouders-kinderen, je werk, balans opmaken, wroeging, vragen rond geloof en spiritualiteit, bijzondere ervaringen e.d..