Door wie?

Jos Aarnoudse

Ik kom uit een open en modern protestants-christelijk gezin, en groeide op onder de rook van Rotterdam. In de jaren ’70 begon ik theologie te studeren in Utrecht.  Dat deed ik via de theologie als zoeker naar ‘de fundamenten van het leven’, zoals anderen in die tijd filosofie, psychologie of iets dergelijks gingen studeren. Omdat ik erg geïnteresseerd was in sociale ethiek, studeerde ik ook economie in Tilburg. Na de studietijd werd ik in 1984 dominee bij een protestantse kerkelijke gemeente.  Tijdens mijn loopbaan heb ik dat nog een periode gedaan. Ook werkte ik als geestelijk verzorger in en om het Rotterdamse haven- en industriegebied, waar ik veel te maken had met arbeidsvraagstukken. Daarna was ik werkzaam als geestelijk verzorger in de gevangenissen van Scheveningen en Zoetermeer en bij een grote psychiatrie-instelling in de regio Amsterdam-Haarlem. Aan deze instelling ben ik nog steeds verbonden als geestelijk verzorger en hoofd van de Dienst Geestelijke Verzorging.  Als bestuurder was/ben ik actief in het Vormingswerk voor Jongeren, het Nederlands Bijbelgenootschap, het Algemeen Bestuur van de NCRV, als penningmeester van de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers in de zorg, de VGVZ, en in de gemeenteraaad van Hillegom. In de loop van tijd heb ik diverse bij- en nascholingscursussen gevolgd, waarvan ik in dit verband noem: training bibliodrama, de klinisch pastorale vorming (Amersfoort), en de postdoctorale opleiding ethiek in de zorg (Nijmegen).