Onderzoek

Soms ligt aan een toespraak, preek, advies, inspiratiebijeenkomst, bijdrage aan een boek of een festival het nodige onderzoek ten grondslag. Dat kan gaan van inlezen tot zelf uitzoeken, van jorunalistiekachtige research, tot wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het gaan om het analyseren van organisatorische kwesties, (kerk)juridische zaken, of dossiers die van belang zijn.

Graag werk ik mee aan projecten die de wereld een beetje beter maken en die kunnen inspireren om aardiger en constructiever met elkaar om te gaan, dan nu nogal eens gebeurt. Het gaat om onderzoek dat van belang is voor een dienst of een product, waar anderen wat aan hebben.